dimecres, 21 de novembre de 2012

EL DRET A L'HABITATGE A LLAGOSTERA (2a PART)


                                            bloc d'habitatges buits a l'Av.Gotarra


Ara que, a tot el país, la demanda social per aturar els desnonaments està en el seu punt més àlgid, és fa més convenient que mai continuar reflexionant sobre com intentem solucionar la necessitat d’habitatge al nostre municipi. Continua el degoteig de famílies que no poden fer front al pagament de la hipoteca i que han de deixar la que ha estat la seva vivenda habitual. Continua augmentant el nombre de famílies que no pot accedir a un habitatge de propietat, i malauradament cada vegada són més les que tenen dificultats a pagar el lloguer.

La diagnosi del pla local de l’habitatge, que des de fa dos anys s’està tramitant, estima que l’any 2010 un 27% de la població del nostre municipi no podia accedir a la compra d’un habitatge de protecció oficial, i que un 14% no podia accedir a cap tipus d’habitatge de protecció oficial, ni tan sols en règim de lloguer.

Què ha fet l’equip de govern, en els darrers cinc anys, per solucionar aquestes mancances? Ha donat compliment al mandat de “solidaritat urbana” fixat per la Llei del dret a l’habitatge? Ha proposat solucions factibles per a tenir resultats a curt i mig termini? Doncs, no.

Després de forçar a l’equip de govern a tramitar un text refós del pla local d’habitatge, per les irregularitats en la seva tramitació, Alternativa per Llagostera, ha aprofitat un nou escrit d'al·legacions per denunciar que, passats cinc anys des de l’aprovació de la llei del dret a l’habitatge de Catalunya (2007), no s’ha fet res per complir amb el mandat de solidaritat urbana i aconseguir que, a finals d’aquest any, Llagostera disposi d’un total de 67 habitatges per destinar-los a polítiques socials.

Aquesta llei obliga que determinats municipis, entre els que es troba Llagostera, disposin a l’any 2027, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials (integrat per un 15% del habitatges principals), i també obliga a que cada cinc anys (el primer quinquenni es tanca a finals d’aquest any) compleixin aquest mandat. A finals d’aquest any Llagostera hauria de disposar de 67 habitatges (un 25% del dèficit de partida que es calcula en 268 habitatges, és a dir un 5% anual) per destinar-los a polítiques socials, i malauradament això no succeirà.

No diem que sigui fàcil, més en el context econòmic actual, però hi ha mesures que es podrien adoptar i que podrien permetre disposar d’habitatges de forma pràcticament immediata. Només caldria que el pla detectés un fet que és força evident, l’enorme quantitat d’habitatges que estan buits o desocupats. En el seu moment Alternativa va alertar que algunes dades del pla eren poc fiables, quan no errònies, i va proposar que es revisessin. La resposta de l’equip de govern totalment decebedora: no cal revisar res.

De veritat algú es creu que al nucli urbà de Llagostera hi ha 1.010 segones residències? I un total de 1742 a tot el terme municipal? Algú es pot creure que a Llagostera només hi ha 341 habitatges buits?

Amb l’objectiu de demostrar la falsedat d’aquestes dades, Alternativa per Llagostera ha realitzat un treball de camp (centrat a la urbanització de Can Gotarra i en els carrers Carrilet i Tossa) que constata que el Pla local conté dades errònies i per això, una vegada més, demana a l’equip de govern que rectifiqui. Si no es modifiquen aquestes dades, les propostes d’actuació del pla no seran prou encertades. Per exemple: mentre el pla diu que només hi ha 341 habitatges buits, nosaltres constatem que poden arribar al miler. Mentre el pla diu que hi ha 1742 segones residències, nosaltres constatem que aquestes no arriben al miler.

Intentar disposar d’alguns d’aquests habitatges buits o desocupats (molts en mans d’entitats bancàries i promotors) podria solucionar la necessitat més urgent de vivenda a Llagostera, i ens permetria aconseguir el desitjat objectiu de solidaritat urbana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada