divendres, 17 de febrer del 2012

ELS EFECTES COL·LATERALS DEL NOU TANATORI


Queda lluny l’enquesta que l’Entesa va fer per trobar la millor ubicació pel futur tanatori municipal. Realitzada a finals del mandat (2003-2007) només va servir per a que la resta de formacions polítiques assumissin la proposta com a pròpia i l’integressin en els respectius programes electorals.
Queda lluny també, fa tres anys, la moció que el grup municipal d’ICV-EUIA va presentar al ple per construir el tanatori a l’Av. Canigó (davant la zona verda del sect. Fonollerons). La moció va ser rebutjada però va esperonar el govern municipal a prioritzar aquesta actuació i a descartar la idea inicial de situar-lo dins el sector SUD-12 (nou sector industrial).


Avui el tanatori ja és una realitat i la població de Llagostera disposarà per fi d’un servei que era del tot necessari. No cal dir que la sala de vetlles de la Residència geriàtrica J.Baulida oferia un servei molt precari. La millora doncs és inqüestionable, però això no ens impedeix manifestar que algunes coses no s’han fet prou bé, que el fi no justifica els mitjans, i que el resultat podria haver estat molt millor:
  1. La ubicació no ha estat la més encertada.
  2. El nou carrer d’accès no respecta el planejament municipal i no s’ha tramitat el corresponent projecte d’urbanització.
  3. S’ha aprofitat la concessió d’aquest servei per acomiadar un treballador de la brigada municipal i per augmentar les taxes del servei de cementiri.

diumenge, 5 de febrer del 2012

LA PLANIFICACIÓ EN LA POLITICA LOCAL. Escrit publicat al "Butlletí de Llagostera. gener 2012"

Planificar i elaborar projectes, o improvisar i anar fent? Tot i que la resposta pugui semblar òbvia, no ho és per a tothom. Des d’Alternativa per Llagostera considerem que la primera opció és l’encertada, sempre que es faci aplicant un mínim criteri lògic.  Només així es pot garantir una bona gestió i encert en la priorització de la despesa. A més, la tramitació de plans i projectes permet incorporar les aportacions d’entitats i particulars.

Posem un exemple: les obres del teatre Casino Llagosterenc. En els darrers anys l’Ajuntament ha realitzat diverses inversions en el teatre, sense disposar d’un projecte global que inclogués totes les obres que calia fer. El grup municipal d’ICV-EUiA venia reclamant que es redactés un projecte bàsic, com a pas previ i necessari pel seu definitiu acondicionament. D’aquesta manera s’haurien definit les obres a fer i es podria haver  ordenat l’execució per fases. És fàcil d’entendre: Si a casa nostra volem fer obres de rehabilitació, el primer que farem será encarregar un projecte. És més, el mateix Ajuntament ens l’exigirà.
Finalment l’equip de govern ha realitzat una important actuació (156.000 €) sense disposar de projecte bàsic. No negarem que suposa una visible millora, i que podrem seguir utilitzant el teatre durant uns quants anys. Però continuem mantenint que s’hauria d’haver pensat en el llarg termini per poder disposar d’un equipament modern i preparat per acollir espectacles en les millors condicions. Calia un projecte que contemplés l’accés independent a l’escenari per descarregar i carregar materials, nous vestidors, nous lavabos, l’ampliació de la caixa escènica, la renovació del sistema de climatització, d’imatge, so i llums, les corresponents mesures de seguretat i prevenció d’incendis, etc.


L’equip de govern va rebutjar la nostra proposta al·legant que no volia gastar diners en papers, en un projecte faraònic que dificilment seria realitzable. Ja vàrem escoltar aquests mateixos arguments quan l’Entesa va fer els projectes del nucli antic i del centre cultural, i avui -pocs anys després- són una realitat.

Podem entendre que el govern municipal vulgui anar per feina, però les presses mai són bones, menys encara si representa saltar-se passos imprescindibles. En són altres exemples els arranjament de dos trams del carrer Ganix, davant la llar d’infants i el centre cultural, que també s’han fet sense projecte, sense pensar en el conjunt del carrer, i sense tenir en compte l’opinió dels veïns.

La veritat és que el govern municipal és desconcertant: quan haurien de fer un projecte no el fan, i quan no el necessiten el fan, com va passar amb l’avantprojecte del segon pavelló poliesportiu (amb un cost de 27.000 €, i essent conscients que no rebrien cap subvenció, cosa que el feia inviable), o amb els nous projectes del Niu i del passeig Pompeu Fabra (es van gastar 46.000 i 11.000 € respectivament, quan l’Ajuntament ja disposava de projectes per aquestes dues actuacions).

Molta gent pensa que els debats en la política local són artificials i que responen a interessos partidistes. Aquest posicionament és alentat per aquells que, per evitar la contraposició d’idees, mantenen que si no penses com ells és perquè fas “politiqueig”. I és que …“no hi ha pitjor sord que qui no vol escoltar”.

dijous, 2 de febrer del 2012

LA BRIGADA MUNICIPAL I EL TARANNÀ DE L'EQUIP DE GOVERN

Fa pocs dies els treballadors de la brigada municipal van rebre una comunicació de l’alcalde on se’ls comunicava la decisió de modificar-los l’horari laboral. En resum, se’ls diu que a partir del 15 de febrer treballaran mitja hora menys al dia (de dilluns a divendres) i, a canvi, hauran de treballar obligatòriament 8 hores un cap de setmana al mes (4 hores en dissabte i 4 en diumenge). Per cap de setmana treballat (i d’acord amb el conveni col•lectiu vigent) rebran una retribució compensatòria de 30.05€.

En la comunicació s’esmenten les causes que porten l’alcalde a prendre aquesta mesura, i entre aquestes causes hi ha (com no podia ser d’altra manera!) la crisi econòmica i la contenció de la despesa. Un cop més, sembla que la crisi és la gran excusa per dur a terme determinades polítiques per retallar drets, aquest cop els drets dels treballadors. A més, en aquesta comunicació es fa referència a tot un seguit d’articles de l’Estatut dels Treballadors i del Conveni Col•lectiu dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Llagostera per tal de justificar que l’Ajuntament està legitimat per tirar endavant aquestes modificacions .

Hom pot pensar que, efectivament, és lògic que la brigada municipal treballi els caps de setmana ja que tot sovint a la nostra vila s’organitzen festes i d’altres activitats que ho requeririen. Sobre aquest punt res a dir. Hi estem d’acord. 

Però hi ha certs aspectes que no podem compartir. Per exemple, amb aquesta modificació s’equipara una hora de treball realitzada en jornada intersetmanal amb una hora realitzada en cap de setmana, com si valgués el mateix per als treballadors. D’acord amb el conveni col•lectiu les hores extraordinàries realitzades en cap de setmana valen el doble que una hora normal. Això no és per cap altra cosa que per demostrar que, en efecte, als treballadors no els és el mateix treballar entre setmana que durant el cap de setmana. I amb aquesta pretesa modificació, aquesta distinció queda eliminada d’una atacada.

A parer nostre, es podrien haver buscat altres alternatives perquè hi hagi servei de la brigada en cap de setmana, per exemple, parlant amb els treballadors de la brigada que sí estarien disposats a treballar durant els caps de setmana, o recol•locant el treballador que feia tasques al cementiri i que ha estat acomiadat. Així, l’Ajuntament predicaria amb l’exemple i crearia ocupació. O si no, com que a partir d’ara el servei de jardineria de l’Ajuntament de Llagostera s’externalitza, per cert amb un cost molt superior (61.500 €) al que es pretén estalviar en hores extraordinàries, potser un parell de persones s’haurien pogut recol•locar en aquestes tasques. I si finalment cap d’aquestes recol•locacions no fos possible i se seguissin mantenint les necessitat de treballar els caps de setmana, potser caldria explorar la possibilitat econòmica de contractar algú per treballar només durant els caps de setmana i/o festius.

El que és realment greu en tot aquest afer, i fins i tot de dubtosa legalitat, és que la decisió hagi estat unilateral per part de l’Ajuntament. Com esmentàvem abans, en la comunicació es fa referència a tot un seguit d’articles de l’Estatut dels Treballadors i del Conveni Col•lectiu per avalar les modificacions. Però el que s’obliden de dir (ves quina casualitat!) és que qualsevol modificació que es vulgui fer sobre l’horari de treball ha de ser fruit d’una negociació i del pacte a què han d’arribar l’empresa, és a dir l’Ajuntament, i els treballadors, representats o bé pel comitè d’empresa o bé, en el cas que no n’hi hagués (com és el cas de Llagostera on el comitè d’empresa va dimitir en el seu dia) amb una representació dels treballadors. Però els seus drets han estat vulnerats i l’equip de govern, en aquest cas, ha actuat sense cap tarannà dialogant. 

No, no ens agraden les seves maneres. Es pot parlar de qualsevol cosa, negociar i arribar a acords. Segur que els treballadors afectats haguessin estat ben disposats a parlar del tema i de ben segur que s’hagués arribat a una solució consensuada. Perquè al final, són les dues parts les que s’han de posar d’acord, més enllà de les nostres pròpies consideracions. Aquesta manera de fer de l’equip de govern no ens agrada. En absolut.