dissabte, 28 de juliol del 2012

L'ENGANY DELS 120.000 €Ara fa tres anys, l’Ajuntament de Llagostera i l’empresa Marcel Navarro i fills, S.L. varen signar un conveni en el qual l’Ajuntament es comprometia a tramitar una modificació puntual del POUM per facilitar l’ampliació de les instal·lacions que aquesta empresa té al veïnat de Bruguera per al triatge i la recuperació de residus. L’empresa, per fer participar la comunitat en les plusvàlues generades per l’increment del sostre edificable, es comprometia a pagar 120.000 € perquè es poguessin realitzar actuacions d’interès públic en el poble.

En la seva aprovació inicial, l’equip de govern es va felicitar per haver signat un conveni que “representava una injecció de recursos en un moment difícil” i es vanagloriava que s’havia “negociat molt bé per part de l’alcalde” (en paraules del llavors regidor d’Urbanisme, Sr. Galobardes). El grup municipal d’ICV-EUiA va ser l’única formació que hi va votar en contra i va manifestar els seus dubtes davant un conveni que es plantejava de forma “poc seriosa”, que era “poc concret” i que tenia “poques garanties per a l’Ajuntament”.

Anaven passant els anys i no teníem cap notícia dels 120.000 €. Ple rere ple anàvem preguntant quan cobraríem aquests diners i no vàrem rebre cap resposta satisfactòria per part de l’equip de govern. Fins que ens vàrem veure en l’obligació de presentar una proposta al ple per tal que s’exigís a l’empresa Marcel Navarro i fills, S.L. el pagament acordat. La proposta ha estat rebutjada  i, finalment, l’equip de govern s’ha tret la careta: No procedeix exigir el pagament dels 120.000 €! Ni tan sols ha calgut que l’empresa ho sol·liciti. L’excel·lentíssim Ajuntament de Llagostera ha actuat d’ofici.

Que potser ha canviat la legislació aplicable a aquest cas? Doncs no, en l’essencial és la mateixa. Per justificar-ho s’han escudat en un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de juliol del 2010. D’ara fa dos anys! Un acord que varen aceptar sense remugar, sense interposar cap recurs en defensa dels interessos locals, sense fer el més mínim esforç per intentar cobrar aquests diners, per argumentar els motius que sustentaven el conveni signat. Per reblar el clau  ens diuen que el conveni havia quedat igualment sense efecte per aplicació d’una de les seves clàusules. Curiosament només queda sense efecte l’obligació de pagar de l’empresa, no pas la modificació del planejament. Si tan clar estava per què no ho varen dir ara fa dos anys quan es va aprovar definitivament aquesta modificació? Si tan clar ho tenien per què no ho deien quan nosaltres preguntàvem? Potser perquè l’únic que tenien clar era que no exigirien el pagament, i ara que nosaltres hem exigit una resposta…han buscat a corre-cuita els arguments.   

Malauradament el temps ha donat la raó als que dubtàvem de la bondat d’aquell conveni, als que sospitàvem de les veritables intencions de l’equip de govern i als que temíem que aquells diners mai ingressarien a les arques municipals. Finalment  s’han confirmat els pitjors vaticinis. Com volen que no desconfiem permanentment del que fa el govern de CiU!


dimarts, 17 de juliol del 2012

ELS SERVEIS SOCIALS QUE VOLEMEn els darrers cinc anys la situació de crisi ha fet que moltes persones s’hagin vist obligades a demanar ajuda als serveis socials.
Els salvatges i continus retrocessos en matèria social, fruit entre d’altres de les retallades, estan afectant bàsicament la població treballadora i, especialment, els col·lectius més febles i vulnerables, que busquen solució als seus problemes en l’administració més propera, els ajuntaments. Una vegada més la primera porta que truquen és la dels serveis socials municipals. Aquests, mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques i socials, tenen com a finalitat garantir el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida.
Llagostera no és una excepció, i per això reclamem que s’hi esmercin tots els esforços. Per poder afrontar en condicions la dramàtica situació que pateixen moltes famílies del nostre municipi és del tot imprescindible que es realitzi un estudi detallat que analitzi la situació social i econòmica entre els estrats de la població més vulnerables, i que avaluï quines són les necessitats reals d’aquests col·lectius. Els tècnics municipals dels serveis socials haurien de ser els encarregats de fer aquesta tasca, basant-se en dades com la quantitat de gent aturada que hi ha al municipi, la que ja no percep cap prestació o subsidi, la que està afectada per un procés de desnonament... Són moltes les dades que s’haurien de tenir en compte, però dubtem que una enquesta aleatòria entre la població, que no podrà aportar dades focalitzades en la gent que més requereix d’aquests serveis, sigui la millor manera de fer-ho.
Estem convençuts que un cop avaluades les necessitats reals caldrà dotar els serveis socials de més recursos materials, humans i tècnics, cosa que necessàriament implica aportar els recursos econòmics suficients. 
El pressupost municipal del 2012 destina 265.000€ a partides de benestar social, mentre l’aportació al patronat municipal d’esports és de 287.000€, les partides per a la Policia Local sumen 600.000€ i les de cultura, festes i joventut compten amb 885.000€ de pressupost. Des del nostre punt de vista, les circumstàncies reclamen una distribució diferent de la despesa, posant en primer terme les necessitats dels nostres veïns i veïnes perquè els seus drets (almenys els socials) estiguin ben coberts. És de justícia dedicar doncs una partida suficient a cobrir aquests drets, i deixar de banda els invents, com ara la barra solidària, per intentar suplir les mancances del pressupost. Si no, acabarem confonent el dret als serveis socials amb la beneficència.