dimecres, 20 de febrer del 2013

PRESSUPOST 2013
Per què Alternativa ha votat en contra del pressupost de la corporació pel 2013? Resumim alguns dels aspectes que no han estat tinguts en compte:

Elaborar el pressupost de forma participativa.

La nostra formació està convençuda que hi ha una determinada manera de fer política, en l’àmbit local, que està condemnada a desaparèixer: aquella que no implica a la ciutadania en el procés de presa de decisions, en la gestió de l'àmbit públic. Reclamem una manera de fer política diferent, més democràtica, més  transparent, i que, sense donar falses expectatives, engresqui els nostres veïns.

Defensar els interessos locals per sobre dels interessos partidistes.

El Pla de barris de Llagostera preveia que la Generalitat aportés 3.750.000 € entre 2009 i 2013. Fins ara només n’ha aportat 700.000 €. Per què l’equip de govern no reclama la resta?

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) preveia que la Generalitat aportés 200.000 € l’any 2012. Per què l’equip de govern no els ha reclamat?

Prioritzar aquelles despeses que ajudin els nostres veïns a fer front a la crisi.

Els serveis socials. El pressupost de l’àrea de benestar social no arriba als 300.000 € (incloent partides del Pla de barris). Contrasta amb els 344.000 € de l’àrea d’esports, els 545.320 € de l’àrea de cultura i els 655.200 € de la Policia Local.

L’educació. No es té una visió global de l’educació, ni es fa una veritable formació per a les persones adultes.

L’habitatge. Encara no s’ha aprovat el pla local d’habitatge. Per què no s’actua per millorar les condicions d’habitabilitat? Per què no es fa res per evitar l’augment d’habitatges desocupats? Per què no s’ajuda les persones que estan en procés de desnonament? Això sí, el nou pressupost contempla una nova partida per pintar façanes.

L’ocupació. L’equip de govern no fa res per millorar la imatge de la zona industrial per tal que s’edifiquin les parcel·les buides i s’ocupin les naus desocupades. Per què no ha fet res per agilitar el desenvolupament del nou sector industrial SUD-12?

Rigor en la gestió econòmica.

Fa anys que reclamem que s’inclogui una tarifació social en les ordenances fiscals que tingui en compte la diversa capacitat econòmica dels nostres veïns, i que s’unifiquin els criteris (per exemple: no és lògic que, per accedir a determinats serveis, se subvencionin les persones foranes).

Racionalitzar la despesa (per exemple rebaixant el sou de l’arquitecte municipal: 5.741 €/mes, o prescindint del servei de premsa).

Abordar determinades actuacions.

Millorar la gestió i l’organització de la Policia Local. No cal que siguem un dels municipis amb més cobertura poblacional en matèria de seguretat pública (disposem de 2,22 agents per 1000 habitants quan a les comarques gironines la mitja és de 1,39).

Realitzar inversions com l’arranjament dels carrers Panedes i Camprodon, la urbanització del sector SUD-10, la urbanització del carrer Indústria, la connexió de l’Av. Canigó amb el carrer Almogàvers, etc.

Resoldre d’una vegada per totes la urbanització de Font Bona.

Adquirir finques per actuacions futures.

Reorganitzar els equipaments municipals per millorar els seus serveis.

Endegar polítiques d’igualtat de gènere, aplicar el Pla d’Acollida, etc.


dimarts, 5 de febrer del 2013

EL PLA ESTRATÈTIG DE LLAGOSTERA (PDL): UN PRETEXT PER URBANITZAR CAN BOADA?


                                   vista panoràmica dels terrenys de Can Boada
 


Si algú pensava que el conveni signat, ara fa tres anys, pel nostre Alcalde, amb l’Incasòl i la societat mercantil “Agrícola Mas Boada S.L.”, propietaris dels terrenys de Can Boada, havia quedat en l’oblit, estava molt equivocat.

L’Ajuntament es va comprometre a promoure una modificació del planejament municipal per reclassificar els 578.428 m2 de Can Boada, i com anant de cares no se’n va sortir, ara va treballant discretament, sense fer gaire soroll, i quan menys ens ho esperem ens trobarem amb la sorpresa que això en realitat és una demanda de la població, i que ha estat fruit, ves per on, de la participació ciutadana.

Ja sabem que ara no és un bon moment per urbanitzar un nou sector, tampoc ho pretenen, però el que sí volen és anar preparant el terreny i avançar en la tramitació de la imprescindible modificació del planejament. Una vegada hagin superat aquest entrebanc ... serà com posar oli a un llum.

Seguint la línia privatitzadora del govern de CiU a la Generalitat (Aigües Ter-Llobregat, Tabasa, venda de patrimoni, etc) no ens hauria d’estranyar que volguessin vendre aquests terrenys per ingressar alguns euros que permetessin eixugar dèficit, i no cal dir que amb els papers arreglats és molt més fàcil trobar comprador.

En la tramitació del Pla estratègic de Llagostera ja s’han ficat les primeres cunyes i, per una banda es valora positivament “la disposició de terrenys on poder plantejar la ubicació d’activitat industrial (Can Boada)...on es possible el plantejament d’actuacions estratègiques importants”, mentre que per l’altra banda es comença a “plantejar la necessitat de superar les limitacions (dimensions i ubicació) del polígon industrial actual, apostant per la indústria com un sector determinant del desenvolupament local. El repte suposa: Plantejar modificacions en la planificació urbanística...”.

No és curiós?  Doncs encara ho és més que els documents d’aquest pla ni tan sols esmentin que el planejament municipal ja preveu una ampliació de l’actual zona industrial: el POUM –Pla d’ordenació urbanística municipal- preveu la urbanització de 36,2 noves hectàrees de sòl per a ús industrial (sectors SUD-11 i SUD-12).

Però, és clar, si en el seu dia ja van signar aquest conveni amb els propietaris, i es van comprometre en un sentit, per què ara s’haurien de molestar a analitzar quina és l’escassa activitat implantada en l’actual zona industrial? o quines activitats es podran ubicar en els nous sectors planificats? o quina mida tindran els solars dels nous sectors? Si la decisió ja està presa, i la conclusió és que la zona industrial és insuficient i ens impedeix crear riquesa al poble... Quin ha de ser el resultat del pla de desenvolupament local ? vídeo de Salvem Llagostera