dimarts, 21 de gener del 2014

LA SITUACIÓ DEL PLA DE BARRIS


Com sabeu, el Pla de Barris té per objecte la rehabilitació i la promoció específica de barris que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial de l’Administració. A Llagostera aquesta àrea la integra el nucli antic i la zona adjacent. La inversió prevista és de 5 M d’euros, dels quals la Generalitat hi aporta el 75% i l’Ajuntament el 25% restant. El pla s’havia d’haver executat entre l’any 2009 i el 2013, però a data de setembre de 2013 només s’havia realitzat el 26%.

Si recordeu, en el ple municipal del darrer mes de setembre es va aprovar una nova planificació per al Pla de Barris a Llagostera, després que l’Ajuntament es veiés obligat a demanar una pròrroga de 2 anys (2014-2015) degut al fet que la Generalitat era incapaç a fer-hi front econòmicament.

Aleshores ja vam dir que aquesta modificació (que tenia el vistiplau de la Generalitat) naixia sense cap garantia que finalment es pogués executar ja que la Generalitat no es comprometia a pagar la seva part; un altre aspecte que vam criticar abastament va ser que la nova planificació perdia la concreció inicial i donava “carta blanca” a l’equip de govern per fer el que volgués, amb una manca absoluta de transparència que faria impossible el control i seguiment de les actuacions que s’anessin executant.

Les nostres sospites sobre la manca de garanties que la Generalitat es fes càrrec del seu compromís es van veure agreujades en la 4a reunió del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Pla de Barris a Llagostera, feta el 12 de novembre de 2013, on davant la nostra insistència per conèixer les actuacions que efectivament es realitzarien l’any 2014, el representant de la Generalitat no va garantir la seva aportació i va “recomanar prudència” al consistori alhora de realitzar les actuacions. Segons va manifestar: el Pressupost de la Generalitat per al 2014 inclou una partida de 37 milions d’euros destinada a plans de barris, que es destinaran majoritàriament a cobrir els deutes que la Generalitat té encara amb els Ajuntaments (recordem que en el cas de Llagostera la Generalitat ens deu al voltant de 648.000 €).
             
L’equip de govern, com un bon minyó que no vol discutir amb el germà gran, ha obeït fil per randa les instruccions donades, i en el pressupost municipal per al 2014 ha previst dedicar-hi 596.000 € dels 957.000 € que estaven previstos en la nova planificació (recordem que l’Ajuntament ha d’avançar els diners i després la Generalitat paga el 75%). Algú podria pensar que no hi ha marge de maniobra i que, sí o sí, hem de fer-ho així, però hi ha una altra possibilitat: prioritzar les actuacions del pla de barris. Recordem que a dia d’avui l’equip de govern no ha reservat els diners (prop d’1 M d’euros) que necessita per al Pla de barris i està realitzant i planificant actuacions que no hi estan incloses. Per posar un exemple: en comptes d’arranjar el carrer Fivaller (previst en el pressupost amb una partida de 730.000 € i una subvenció de 200.000 €) es podrien arranjar els carrers Lacustària, Marina i Baixada de la Costa (amb un pressupost de 810.644 € i una subvenció de 608.000 €) i afegir els 200.000€ de subvenció del PUOSC.
  
De tot això en podem extreure dues conclusions:
- Si s’acaba fent tot allò pressupostat per al 2014 (596.000 €) només  s’acabarà executant el 62.3% d’allò que estava planificat i acordat amb la Generalitat. I insistim, això va ser aprovat (amb el vot contrari d’Alternativa per Llagostera) el setembre del 2013, no fa 4 o 5 anys, sinó tan sols 3 mesos abans!
- No es podrà finalitzar el pla dins el nou termini previst i caldrà demanar la pròrroga extraordinària de fins a 4 anys, prevista a la llei, és a dir fins al 2019.

Finalment cal aclarir que el Pla de Barris, deixant de banda les inversions, no ha comportat cap nova actuació, com estava inicialment previst, sinó que ha servit perquè l’equip de govern “colés” actuacions que ja es venien realitzant per al conjunt del poble, com són les polítiques de joventut, immigració i igualtat de la dona, i alguns temes relacionats amb medi ambient i promoció local. I el problema de fer-ho així, sota el nostre punt de vista, és que un cop s’acabi el Pla de Barris aquestes polítiques corren el risc de desaparèixer, ja que quedaran sense finançament. La pròrroga del Pla també ha comportat que es desviin diners que havien de destinar-se a diverses actuacions per a la contractació del coordinador.
  
És tasca de l’Ajuntament mirar pels interessos de Llagostera i hem d’exigir a l’equip de govern que sigui valent reclamant a la Generalitat allò que ens pertoca, i que compleixi els seus compromisos. Els interessos de partit no han d’estar per sobre dels interessos del poble. El Pla de Barris ha de ser una prioritat, com ho ha de ser procurar pels llagosterencs i llagosterenques més necessitats. És a les seves mans disposar d’ingressos suficients. No és que no hi hagi diners, és que les seves prioritats i les nostres són diferents.

En definitiva avui, només 4 mesos després d’aprovar la nova planificació del Pla de Barris, aquesta ja és paper mullat. El Pla de Barris, que representa el pla d’inversions més ambiciós que s’ha fet mai a Llagostera, ja s’ha quedat coix, i aquest va ser un dels motius principals que ens va portar a votar NO als pressupostos.