15 prioritats


1.            Estructurar i promoure una veritable i permanent participació ciutadana en tots els àmbits. Actualitzant i aplicant el Reglament de participació vigent.

2.            Destinar més recursos (humans i econòmics) a l’atenció social, per reduir les desigualtats, garantir les necessitats bàsiques i reforçar la cohesió social.

3.            Crear un parc municipal d’habitatge social, recuperant els pisos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil i donant una funció social als habitatges buits.

4.            Garantir l’atenció domiciliària a la gent gran i promoure la construcció d’una nova residència geriàtrica, de gestió municipal i amb millors serveis.

5.            Regularitzar les urbanitzacions, acabant les obres de Font Bona, facilitant la urbanització de la Canyera i treballant per legalitzar Selva Brava.

6.            Millorar l’atenció ciutadana, oferint orientació i suport a les persones que s’estableixen al nostre poble, i a les que ja hi viuen de fa molts anys.

7.            Crear una Escola d’adults, millorar l’oferta de Programes de formació i inserció, i garantir que les famílies puguin optar entre dues llars d’infants amb tots els serveis. 

8.            Revifar el Pla de Barris, exigint a la Generalitat que assumeixi els compromisos signats i reclamar-li el deute pendent.

9.            Donar suport a les entitats locals: Impulsant un Consell, reprenent la Fira, facilitant assessorament i fomentant l’associacionisme. 

10.         Impulsar l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball: arranjant i promovent l’actual zona industrial, i dinamitzant el comerç local.

11.         Millorar l’accessibilitat dels carrers i completar la xarxa viària a Llagostera, perllongant l’av. Canigó i connectant el C/ Maria Gay fins a Ricard Casademont.

12.         Municipalitzar la xarxa d’abastament d’aigua de Rec Madral, garantint la qualitat d’aquest servei bàsic a totes les zones del poble.

13.         Aprofitar el potencial turístic de la via verda (carril bici), creant nous serveis per als usuaris, com ara un alberg municipal i un aparcament per a autocaravanes.

14.         Augmentar la transparència i facilitar més i millor informació, gestionant amb ètica, prioritzant l’interès comú i refusant el clientelisme.

15.         Desenvolupar veritables polítiques per garantir la igualtat de gènere, fomentant la tolerància zero vers la violència de gènere.

Reivindiquem un nou procés constituent que ens porti a una República catalana lliure i socialista, i que la seva gent decideixi la relació que vol tenir amb els altres pobles.