dimecres, 20 de juny del 2012

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIALlegim sorpresos al darrer número de la publicació “Informació municipal” (maig 2012) que la participació ciutadana és una realitat a la nostra vila. Ens venen que l’Ajuntament funciona de forma participativa, que aquesta “realitat” és nova, i que ha estat fruit de les actuacions exemplars realitzades per l’equip de govern.

Nosaltres no tenim aquesta percepció. En primer lloc perquè considerem que ens queda molt camí abans no puguem considerar-nos un ajuntament exemplar en aquesta matèria. En segon lloc perquè algunes de les actuacions que s’esmenten no són cap novetat i es realitzen des de fa anys (precs i preguntes al ple, e-suggeriments i suggeriments per la programació de la Festa Major). En tercer lloc perquè no poden posar com a exemple de participació ciutadana l’acte de presentació de l’avanç del pla local d’habitatge, en el qual només varen participar 7 persones (representants d’empreses constructores i immobiliàries), ni el procés d’aprovació del mateix pla, que ni tan sols s’ha posat a informació pública. No ens poden posar com a exemple de participació la sessió de retorn del taller “Llagostera, present i futur” en el qual només varen participar 27 persones, i que només va servir per justificar determinades polítiques preconcebudes.

Tampoc volem caure en la crítica gratuïta, i hem de reconèixer l’encert de ser presents a les xarxes socials i l’originalitat del “cafè amb l’Alcalde,” tot i ser una mesura més efectista que efectiva.  

Per comprovar si la nostra percepció està realment fonamentada rellegim “el Reglament de participació ciutadana de Llagostera”, i constatem que en els darrers cinc anys només s’ha constituït un nou consell sectorial (el de salut), amb un pobre balanç, i s’està creant el consell de joves. Mentrestant s’han deixat morir altres dos consells (el de patrimoni cultural i el d’electes). L’equip de govern també ha rebutjat les propostes per crear el consell social, el consell de sostenibilitat i el d’entitats. Pel que fa als consells territorials no només no n’han creat cap, sinó que tampoc han fet res perquè se celebri l’assemblea anual de la urbanització de Selva Brava.

És cert que s’han habilitat unes bústies per recollir propostes i suggeriments, tal i com preveu el mateix reglament i va demanar el grup d’ICV-EUiA aviat farà quatre anys; i també és veritat que volen realitzar diverses reunions per parlar del Pla estratègic. Però, com volen que ens creiem que actuen amb transparència si no estableixen quines són les regles de joc, quin tràmit es donarà a les propostes, les queixes i els suggeriments que faci la població (recordem en relació amb aquest tema que l’equip de govern va rebutjar una proposta per crear una comissió especial de queixes i suggeriments, tal i com contempla la normativa vigent i el mateix reglament de participació). No s’actua amb transparència quan no es vol reglamentar la participació ciutadana en l’elaboració del Pla estratègic. Seria una magnífica ocasió per crear el consell de promoció econòmica previst al Reglament, i posar negre sobre blanc qui, com i quan participarà en l’elaboració d’aquest document de planejament, però clar això és comprometre’s, i reconèixer drets...i això no interessa. No fos cas que al final no poguessin tirar endavant la instal·lació del sector d’activitats econòmiques de Can Boada.