dilluns, 12 de març del 2012

LA REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES AL NUCLI ANTIC, EL MILLOR EXEMPLE DE LA POLÍTICA D’HABITATGE DE L’EQUIP DE GOVERN


 Detall d'un dels habitatges rehabilitats. S'observa a través de 
la finestra sense vidres, el sostre ensorrat i apuntalat.

Qualsevol equip de govern responsable, davant la necessitat bàsica dels seus veïns i veïnes de disposar d’un habitatge, prioritzaria la resolució d’aquest problema i hi abocaria diners i esforços.

A Llagostera hem tingut una magnífica oportunitat d’incidir en aquest tema, un conveni amb el Ministeri de vivenda que ens donava una subvenció d’1 milió d’euros. Però, a diferència del que han fet altres municipis, aquí es varen estimar més destinar-los a qüestions estètiques i paisatgístiques, a rentar la cara al poble.

Sí. En plena crisi econòmica l’Ajuntament de Llagostera ha destinat 1.075.000 € a pintar façanes: prop de 600.000 €  l’any 2010, i de 500.000 € l’any passat. I ho ha fet subvencionant, en la meitat dels casos el 100% de l’actuació, i en la resta del 70 al 95%. I ho ha fet donant subvencions de forma indiscriminada: tan era que els habitatges estiguessin buits com habitats; tan era que complissin, o no, condicions d’habitabilitat; tan era que tinguessin, o no, barreres arquitectòniques; tan era que es tractés d’un habitatge principal com d’una segona residència; etc.

L’excel·lentíssim ajuntament no ha demanat res a canvi. Als propietaris dels, més de vint, habitatges buits que han estat subvencionats no els ha demanat el compromís d’incorporar-los al mercat immobiliari. Als propietaris dels habitatges que han estat subvencionats sense tenir les condicions mínimes d’habitabilitat i solidesa (número indeterminat) tampoc els hi ha exigit, incomplint així l’article 9 de les bases reguladores de les subvencions.

Ara Llagostera ja està "guapa", com pregonava el nostre alcalde, i els turistes ja poden venir a passejar-se pels nostres carrers. Tot està a punt. Tot i que en alguns casos ens faci pensar en l’escenari de cartó pedra dels espagueti westerns. Només caldria una darrera cosa: que l'ajuntament suggerís als propietaris dels habitatges buits que deixessin la persiana mig baixada com si hi visqués algú, i als propietaris de les vivendes no habitables que tanquin portes i finestres perquè no es vegi l’interior. No fos cas que se’ns veiés el llautó.   

diumenge, 4 de març del 2012

EL DRET A L'HABITATGE A LLAGOSTERA


Avui dilluns (5 de març) s'ha fet el sorteig de les darreres 18 vivendes del sector Ganix (3 estaven adjudicades). Ha plogut molt des que el govern d’Entesa va iniciar els tràmits per tirar endavant aquesta promoció, i la de 46 habitatges més, ja adjudicats. Llavors, enmig de la bombolla immobiliària, el principal objectiu era facilitar la compra a un preu inferior al del mercat lliure, del tot inaccessible per a moltes butxaques.

Després el panorama es va girar com un mitjó. Fa tres anys el grup municipal d’ICV-EUiA va proposar que es donés continuïtat a aquella política pública d’habitatge que volia prevenir l’exclusió social residencial. La resposta de l’equip de govern de CiU va ser decebedora.

Ara els bancs deneguen els préstecs. Molta gent ha perdut la feina i l’impagament de la hipoteca o del lloguer ha comportat també la pèrdua dels seus habitatges. Tots coneixem algun veí o veïna que ha patit el trauma del desnonament.

Es calcula que el 62% de les famílies de Llagostera no pot accedir als habitatges de renda lliure: el 35% podria accedir a HPO de compra; el 13% a HPO de lloguer, i el restant 14% no pot accedir a cap tipus d’habitatge de protecció oficial.

Davant d’això, hom esperaria que l’aprovació –en el darrer ple de l’Ajuntament- d’un Pla local d'habitatge aportés solucions a curt i mitjà termini. Res més lluny de la realitat. Després que la seva tramitació es tanqués en fals per justificar una subvenció, el pla aposta per deixar en mans del mercat immobiliari la satisfacció d’aquest dret bàsic. Segurament és conseqüència que només s’hagi demanat l’opinió a les empreses immobiliàries, les constructores, els promotors i les entitats financeres. I a la gent del carrer?

El nostre grup va votar en contra del Pla local d’habitatge. És més n'ha impugnat l'aprovació. L’equip de govern s’hi podrà repensar, tindrà una nova oportunitat. Esperem que rectifiqui, ens hi juguem massa.