dijous, 26 de gener del 2012

EDIFICIS DE QUATRE PLANTES AL CARRER DE TOSSA


En el ple de l’Ajuntament del mes de gener, CiU i ERC han aprovat inicialment una modificació del planejament que permetrà construir diversos edificis de 4 plantes (PB + 3) a l’entrada del municipi pel carrer de Tossa. El nostre grup ha votat en contra al·legant que l’alçada d’aquestes construccions (13,90 m) és excessiva, com també ho és la quantitat d'habitatges que es podran construir en aquesta zona (100).

No estem d’acord que es permetin unes construccions que tindran un gran impacte visual, ja que se situen en un dels punts més elevats del nucli urbà, just al costat de les edificacions de dos plantes (PB + 1) del carrer de Tossa.
En aquesta zona, com a la major part del poble, l’alçada màxima hauria de ser de 3 plantes (planta baixa i dos pisos). Aquesta regla només ha estat superada en un cas, el dels edificis que rodegen la plaça de Catalunya, i hauria de continuar essent així.

El tema és més preocupant quan veiem la permissivitat de l’actual equip de govern, que ha donat llicència d’obres amb una interpretació més que dubtosa de l’alçada màxima. Només cal que us passegeu pels carrers Cadí i Rafel Mas per comprovar com es respecta el límit de planta baixa i dos pisos.

L’equip de govern justifica aquesta modificació dient que, d’aquesta manera, vol evitar l’expropiació dels terrenys de l’Av.de l’Esport. Cal recordar-li, però, que hi havia diners per fer-ho: la liquidació del pressupost del 2007 afectava un romanent de 4,2 M d’€ amb aquesta finalitat. Han reaccionat tard i malament, no han fet res fins al darrer moment i ara ja veurem com acaba.

Aquesta proposta no té cap justificació. La solució que es planteja no és bona i el que no es pot fer és "desvestir un sant, per vestir-ne un altre". Entre tots l'hem d'aturar.

dissabte, 14 de gener del 2012

AIXÍ ES DEFENSEN ELS INTERESSOS LOCALS?


El mes passat, l’equip de govern va aprovar inicialment el pressupost pel 2012. El nostre grup hi va votar en contra al·legant, entre altres motius, que el govern de CiU no defensa prou els interessos locals.
Tres són els motius que ens porten a fer aquesta afirmació: En primer lloc, perquè no incorpora bona part de les subvencions que ja tenim confirmades per part de la Generalitat. En segon lloc, perquè no s’ha aconseguit la corresponent aportació de la Direcció General de Carreteres per adequar, en la seva totalitat,  els carrers Panedes i Camprodon. I per últim, perquè el govern municipal està fent ben poca cosa per reclamar els diners que altres administracions ens deuen, i posa en tensió la tresoreria local.

Anem a pams:

 • D’un total de 1.895.051 € de subvenció, el nou pressupost només inclou 788.000 €, és a dir un 41,5% del total. Recordem que per l’any 2012 el PUOSC va assignar a Llagostera 310.000 € i el Pla de barris 1.585.051 €. D’aquest només s’inclouen 110.000 € i 678.000 € respectivament. I la resta? Sabem perfectament quines són les limitacions pressupostàries, i que segons com es volgués incloure aquesta part de les subvencions l’Ajuntament es veuria obligat a aportar uns diners que no disposa d’entrada (per tal que el pressupost estigués equilibrat). És a dir, si -tal i com la junta de govern va acordar el passat 27 d’octubre- es volen destinar els 200.000 € del PUOSC al carrer Fivaller, que té un pressupost de 775.000 €, l’Ajuntament hauria de posar els 575.000 € restants. Si es volen incloure els 907.500 € del pla de barris, l’Ajuntament hauria de posar els 302.550 € restants.
  Hi ha una altra possibilitat, que consisteix a fer una modificació del pressupost –una vegada aquest estigués aprovat- i que els diners que necessita l’Ajuntament s’agafin del romanent de tresoreria (per dir-ho col·loquialment, dels nostres estalvis). Això seria perfectament factible si no fos pels problemes de tresoreria que tenim i que exposarem en el punt tercer. L’equip de govern es mostra condescendent amb el govern de la Generalitat i disposat a ajornar l’execució de les actuacions subvencionades. Segons el nostre parer aquest gest és més propi de qui defensa els interessos del seu partit, que de qui defensa els interessos del poble.

 • Fa anys que es reclama el condicionament de la travessera de la C-65z al seu pas pel nucli urbà (carrers Panedes i Camprodon). Fruit d’aquesta demanda els treballs de redacció del projecte van finalitzar el juny del 2006 i, tot i que no incloïen una part de les obres que, essent de competència municipal, s’haurien d’executar al mateix temps, sí feia una previsió del que aportaria la Generalitat (500.000 €). El passat mandat va passar en blanc. Ara es disposa d’un projecte més complet i el consistori llagosterenc vol abocar-hi recursos del pla de barris. Només manca l’aportació del Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de Carreteres) per completar aquesta actuació. L’equip de govern manifesta la seva resignació davant la negativa de la Generalitat.
 • Les administracions deuen a l’Ajuntament de Llagostera 2 M d’€. Com hem arribat a aquesta situació? Doncs perquè en els darrers anys l’Ajuntament ha anat executant obres aprovades en el Pla Únic d’Obres i Serveis, en el Pla de barris, en el Fons Estatal, i ha anat prestant serveis subvencionats. Això ha obligat el consistori a avançar els diners per fer front als corresponents pagaments, sense que a dia d’avui hagi entrat a la caixa bona part de les quantitats promeses i de les subvencions atorgades. En total, la Generalitat deu 1.700.000 €, l’Estat 158.000 €, la Diputació 135.000 € i el Consell Comarcal 57.000 €. No cal dir que aquest deute, que representa el 30 % dels ingressos corrents previstos pel proper any, provoca tensions de tresoreria i per això ens sorprèn que l’equip de govern es mantingui passiu. Ni una trista carta reclamant el pagament. De què serveix que tinguem regidors al Consell i a la Diputació? Per què no es reclama a la Generalitat i a l’Estat?
Per tal de provocar una reacció que corregeixi aquestes mancances, el grup municipal d’Alternativa per Llagostera ha presentat tres propostes perquè siguin debatudes en el proper ple ordinari:

  1. Proposta al ple perquè l’Ajuntament presenti al·legacions al pressupost de la Generalitat pel 2012.
  2. Proposta al ple per destinar els 200.000 € del PUOSC a l’adequació dels carrers Panedes i Camprodon l’any 2012, i per signar un conveni de col·laboració amb la Direcció General de Carreteres per l’execució i el finançament d’aquesta actuació.
  3. Proposta al ple perquè l’Ajuntament reclami a la Generalitat, a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal del Gironès i a l’Estat els diners que ens deuen.