dimecres, 20 de febrer del 2013

PRESSUPOST 2013
Per què Alternativa ha votat en contra del pressupost de la corporació pel 2013? Resumim alguns dels aspectes que no han estat tinguts en compte:

Elaborar el pressupost de forma participativa.

La nostra formació està convençuda que hi ha una determinada manera de fer política, en l’àmbit local, que està condemnada a desaparèixer: aquella que no implica a la ciutadania en el procés de presa de decisions, en la gestió de l'àmbit públic. Reclamem una manera de fer política diferent, més democràtica, més  transparent, i que, sense donar falses expectatives, engresqui els nostres veïns.

Defensar els interessos locals per sobre dels interessos partidistes.

El Pla de barris de Llagostera preveia que la Generalitat aportés 3.750.000 € entre 2009 i 2013. Fins ara només n’ha aportat 700.000 €. Per què l’equip de govern no reclama la resta?

El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) preveia que la Generalitat aportés 200.000 € l’any 2012. Per què l’equip de govern no els ha reclamat?

Prioritzar aquelles despeses que ajudin els nostres veïns a fer front a la crisi.

Els serveis socials. El pressupost de l’àrea de benestar social no arriba als 300.000 € (incloent partides del Pla de barris). Contrasta amb els 344.000 € de l’àrea d’esports, els 545.320 € de l’àrea de cultura i els 655.200 € de la Policia Local.

L’educació. No es té una visió global de l’educació, ni es fa una veritable formació per a les persones adultes.

L’habitatge. Encara no s’ha aprovat el pla local d’habitatge. Per què no s’actua per millorar les condicions d’habitabilitat? Per què no es fa res per evitar l’augment d’habitatges desocupats? Per què no s’ajuda les persones que estan en procés de desnonament? Això sí, el nou pressupost contempla una nova partida per pintar façanes.

L’ocupació. L’equip de govern no fa res per millorar la imatge de la zona industrial per tal que s’edifiquin les parcel·les buides i s’ocupin les naus desocupades. Per què no ha fet res per agilitar el desenvolupament del nou sector industrial SUD-12?

Rigor en la gestió econòmica.

Fa anys que reclamem que s’inclogui una tarifació social en les ordenances fiscals que tingui en compte la diversa capacitat econòmica dels nostres veïns, i que s’unifiquin els criteris (per exemple: no és lògic que, per accedir a determinats serveis, se subvencionin les persones foranes).

Racionalitzar la despesa (per exemple rebaixant el sou de l’arquitecte municipal: 5.741 €/mes, o prescindint del servei de premsa).

Abordar determinades actuacions.

Millorar la gestió i l’organització de la Policia Local. No cal que siguem un dels municipis amb més cobertura poblacional en matèria de seguretat pública (disposem de 2,22 agents per 1000 habitants quan a les comarques gironines la mitja és de 1,39).

Realitzar inversions com l’arranjament dels carrers Panedes i Camprodon, la urbanització del sector SUD-10, la urbanització del carrer Indústria, la connexió de l’Av. Canigó amb el carrer Almogàvers, etc.

Resoldre d’una vegada per totes la urbanització de Font Bona.

Adquirir finques per actuacions futures.

Reorganitzar els equipaments municipals per millorar els seus serveis.

Endegar polítiques d’igualtat de gènere, aplicar el Pla d’Acollida, etc.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada