dimarts, 26 de març del 2013

L'ANY 2012 EL GOVERN MUNICIPAL HA REALITZAT LA INVERSIÓ MÉS BAIXA DELS DARRERS SET ANYS
L’EQUIP DE GOVERN ACABA D’APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2012 I ES POSA EN EVIDÈNCIA QUE LA INVERSIÓ EXECUTADA ÉS LA MÉS BAIXA DELS DARRERS SET ANYS (2006-2012). NO VA ARRIBAR AL MILIÓ D’EUROS (968.586 €), XIFRA QUE REPRESENTA UNA INVERSIÓ PER CÀPITA DE 118,74 € per habitant.

Algú podria pensar que, amb l’actual conjuntura econòmica, és lògic que la inversió baixi, però la veritat és que la situació econòmica del nostre consistori és força millor que la de la majoria d’ajuntaments de Catalunya, i això ens hauria de permetre obtenir uns millors resultats.

Per l’any 2012 disposàvem d’un pressupost per a inversions de 6,8 M d’€, del que només s’ha executat un 15% (14,17%). Si tenim en compte que es van incorporar al pressupost 2,5 M d’€ del romanent sabent que no es gastarien, el percentatge d’execució és del 22,5 %. Però el que és rellevant no és tan el baix percentatge d’execució com l’escassa inversió realitzada. A què ha estat deguda?

En primer lloc a la incapacitat de l’equip de govern per executar la urbanització del sector PAU-2 (la connexió de la zona del Mas Sec amb el centre urbà). Aquesta inversió té un pressupost de 2,5 M d’€, està previst que l’assumeixin integrament els veïns mitjançant quotes urbanístiques, i es ve arrossegant pressupost rere pressupost des de l’any 2009. Nosaltres seríem partidaris que es realitzés per fases, atesa la necessitat estratègica de prolongar l’Av. Canigó fins el carrer Almogàvers. Si l’equip de govern considera que no és el millor moment per afrontar una inversió com aquesta, per què l’ha tornat a incloure en el pressupost del 2013?

En segon lloc a la mala gestió de l’equip de govern que no ha estat capaç d’executar dins del termini previst l’actuació del Centre d’interpretació de Can Caciques. Aquesta actuació té un pressupost de 300.000 €, disposa d’una subvenció que arribarà al 100 %, i estava previst que es fes l’any 2011.

En tercer lloc a la manca d’ambició de l’equip de govern que no afronta actuacions com l’arranjament del carrer Indústria i la urbanització del sector SUD-10 (Procap). Es tracta de dues actuacions finançades el 100% pels propietaris dels sectors, i tot i tractar-se d’inversions necessàries per adequar la nostra zona industrial i poder-la promoure, no es van incloure en el pressupost.

En quart lloc al nul èxit de l’equip de govern en les seves gestions perquè la Generalitat pagui la subvenció del Pla de barris. No ja la que tenim atorgada, si no només la que tímidament es volia avançar. Només s’ha executat un 41% del que s’havia inclòs en el pressupost del 2012, i això representa el 9 % del que preveia inicialment el Pla de barris per aquesta anualitat. Així doncs, continuen pendents la rehabilitació de la Casa de les vídues, l’adequació dels locals del carrer St. Antoni i la resta d’inversions del pla de barris.

El mateix decepcionant resultat ha obtingut en la reclamació de la subvenció del PUOSC per l’any 2012 (200.000 €), fet aquest que no deixa de sorprendre quan aquest mateix any la Generalitat ha acordat destinar 200 milions d’euros a una nova convocatòria pels anys 2013-2016.

Tot i disposar de romanent suficient i de subvencions concedides per una quantia de 1,75 M d’€ (entre pla de barris i PUOSC, per actuacions que s’havien de realitzar a Llagostera entre el 2009 i el 2012), l’equip de govern no ha pogut superar aquesta pobra xifra d’inversió.

Per altra banda també hem de recordar que continua pendent (des del 2007) l’expropiació dels terrenys, destinats a equipaments, de l’Av. de l’Esport, on l’equip de govern pretén ubicar una nova residència geriàtrica.

Tampoc sabem res de les obres de millora dels carrers Panedes i Camprodon, de si la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya aportarà o no la seva part. Recordem que per aquesta actuació l’Ajuntament ha fet una reserva de 1.071.000 €.

Per concloure hem de dir que la xifra més baixa d’inversió anual i per càpita, en els sis anys anteriors, la trobem en el darrer any de govern d’Entesa (2007), quan el pressupost per a inversions era de 9,1 M d’€ dels quals es varen executar 1,96 M d’€. En aquella ocasió la inversió per càpita va arribar als 268,63 euros per habitant, el que representa 2,26 vegades la quantitat invertida aquest 2012 pel govern de CiU.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada