dimarts, 5 de febrer del 2013

EL PLA ESTRATÈTIG DE LLAGOSTERA (PDL): UN PRETEXT PER URBANITZAR CAN BOADA?


                                   vista panoràmica dels terrenys de Can Boada
 


Si algú pensava que el conveni signat, ara fa tres anys, pel nostre Alcalde, amb l’Incasòl i la societat mercantil “Agrícola Mas Boada S.L.”, propietaris dels terrenys de Can Boada, havia quedat en l’oblit, estava molt equivocat.

L’Ajuntament es va comprometre a promoure una modificació del planejament municipal per reclassificar els 578.428 m2 de Can Boada, i com anant de cares no se’n va sortir, ara va treballant discretament, sense fer gaire soroll, i quan menys ens ho esperem ens trobarem amb la sorpresa que això en realitat és una demanda de la població, i que ha estat fruit, ves per on, de la participació ciutadana.

Ja sabem que ara no és un bon moment per urbanitzar un nou sector, tampoc ho pretenen, però el que sí volen és anar preparant el terreny i avançar en la tramitació de la imprescindible modificació del planejament. Una vegada hagin superat aquest entrebanc ... serà com posar oli a un llum.

Seguint la línia privatitzadora del govern de CiU a la Generalitat (Aigües Ter-Llobregat, Tabasa, venda de patrimoni, etc) no ens hauria d’estranyar que volguessin vendre aquests terrenys per ingressar alguns euros que permetessin eixugar dèficit, i no cal dir que amb els papers arreglats és molt més fàcil trobar comprador.

En la tramitació del Pla estratègic de Llagostera ja s’han ficat les primeres cunyes i, per una banda es valora positivament “la disposició de terrenys on poder plantejar la ubicació d’activitat industrial (Can Boada)...on es possible el plantejament d’actuacions estratègiques importants”, mentre que per l’altra banda es comença a “plantejar la necessitat de superar les limitacions (dimensions i ubicació) del polígon industrial actual, apostant per la indústria com un sector determinant del desenvolupament local. El repte suposa: Plantejar modificacions en la planificació urbanística...”.

No és curiós?  Doncs encara ho és més que els documents d’aquest pla ni tan sols esmentin que el planejament municipal ja preveu una ampliació de l’actual zona industrial: el POUM –Pla d’ordenació urbanística municipal- preveu la urbanització de 36,2 noves hectàrees de sòl per a ús industrial (sectors SUD-11 i SUD-12).

Però, és clar, si en el seu dia ja van signar aquest conveni amb els propietaris, i es van comprometre en un sentit, per què ara s’haurien de molestar a analitzar quina és l’escassa activitat implantada en l’actual zona industrial? o quines activitats es podran ubicar en els nous sectors planificats? o quina mida tindran els solars dels nous sectors? Si la decisió ja està presa, i la conclusió és que la zona industrial és insuficient i ens impedeix crear riquesa al poble... Quin ha de ser el resultat del pla de desenvolupament local ? vídeo de Salvem Llagostera 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada