dimarts, 17 de juliol de 2012

ELS SERVEIS SOCIALS QUE VOLEMEn els darrers cinc anys la situació de crisi ha fet que moltes persones s’hagin vist obligades a demanar ajuda als serveis socials.
Els salvatges i continus retrocessos en matèria social, fruit entre d’altres de les retallades, estan afectant bàsicament la població treballadora i, especialment, els col·lectius més febles i vulnerables, que busquen solució als seus problemes en l’administració més propera, els ajuntaments. Una vegada més la primera porta que truquen és la dels serveis socials municipals. Aquests, mitjançant la cobertura de les necessitats personals bàsiques i socials, tenen com a finalitat garantir el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida.
Llagostera no és una excepció, i per això reclamem que s’hi esmercin tots els esforços. Per poder afrontar en condicions la dramàtica situació que pateixen moltes famílies del nostre municipi és del tot imprescindible que es realitzi un estudi detallat que analitzi la situació social i econòmica entre els estrats de la població més vulnerables, i que avaluï quines són les necessitats reals d’aquests col·lectius. Els tècnics municipals dels serveis socials haurien de ser els encarregats de fer aquesta tasca, basant-se en dades com la quantitat de gent aturada que hi ha al municipi, la que ja no percep cap prestació o subsidi, la que està afectada per un procés de desnonament... Són moltes les dades que s’haurien de tenir en compte, però dubtem que una enquesta aleatòria entre la població, que no podrà aportar dades focalitzades en la gent que més requereix d’aquests serveis, sigui la millor manera de fer-ho.
Estem convençuts que un cop avaluades les necessitats reals caldrà dotar els serveis socials de més recursos materials, humans i tècnics, cosa que necessàriament implica aportar els recursos econòmics suficients. 
El pressupost municipal del 2012 destina 265.000€ a partides de benestar social, mentre l’aportació al patronat municipal d’esports és de 287.000€, les partides per a la Policia Local sumen 600.000€ i les de cultura, festes i joventut compten amb 885.000€ de pressupost. Des del nostre punt de vista, les circumstàncies reclamen una distribució diferent de la despesa, posant en primer terme les necessitats dels nostres veïns i veïnes perquè els seus drets (almenys els socials) estiguin ben coberts. És de justícia dedicar doncs una partida suficient a cobrir aquests drets, i deixar de banda els invents, com ara la barra solidària, per intentar suplir les mancances del pressupost. Si no, acabarem confonent el dret als serveis socials amb la beneficència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada