dijous, 2 de febrer de 2012

LA BRIGADA MUNICIPAL I EL TARANNÀ DE L'EQUIP DE GOVERN

Fa pocs dies els treballadors de la brigada municipal van rebre una comunicació de l’alcalde on se’ls comunicava la decisió de modificar-los l’horari laboral. En resum, se’ls diu que a partir del 15 de febrer treballaran mitja hora menys al dia (de dilluns a divendres) i, a canvi, hauran de treballar obligatòriament 8 hores un cap de setmana al mes (4 hores en dissabte i 4 en diumenge). Per cap de setmana treballat (i d’acord amb el conveni col•lectiu vigent) rebran una retribució compensatòria de 30.05€.

En la comunicació s’esmenten les causes que porten l’alcalde a prendre aquesta mesura, i entre aquestes causes hi ha (com no podia ser d’altra manera!) la crisi econòmica i la contenció de la despesa. Un cop més, sembla que la crisi és la gran excusa per dur a terme determinades polítiques per retallar drets, aquest cop els drets dels treballadors. A més, en aquesta comunicació es fa referència a tot un seguit d’articles de l’Estatut dels Treballadors i del Conveni Col•lectiu dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Llagostera per tal de justificar que l’Ajuntament està legitimat per tirar endavant aquestes modificacions .

Hom pot pensar que, efectivament, és lògic que la brigada municipal treballi els caps de setmana ja que tot sovint a la nostra vila s’organitzen festes i d’altres activitats que ho requeririen. Sobre aquest punt res a dir. Hi estem d’acord. 

Però hi ha certs aspectes que no podem compartir. Per exemple, amb aquesta modificació s’equipara una hora de treball realitzada en jornada intersetmanal amb una hora realitzada en cap de setmana, com si valgués el mateix per als treballadors. D’acord amb el conveni col•lectiu les hores extraordinàries realitzades en cap de setmana valen el doble que una hora normal. Això no és per cap altra cosa que per demostrar que, en efecte, als treballadors no els és el mateix treballar entre setmana que durant el cap de setmana. I amb aquesta pretesa modificació, aquesta distinció queda eliminada d’una atacada.

A parer nostre, es podrien haver buscat altres alternatives perquè hi hagi servei de la brigada en cap de setmana, per exemple, parlant amb els treballadors de la brigada que sí estarien disposats a treballar durant els caps de setmana, o recol•locant el treballador que feia tasques al cementiri i que ha estat acomiadat. Així, l’Ajuntament predicaria amb l’exemple i crearia ocupació. O si no, com que a partir d’ara el servei de jardineria de l’Ajuntament de Llagostera s’externalitza, per cert amb un cost molt superior (61.500 €) al que es pretén estalviar en hores extraordinàries, potser un parell de persones s’haurien pogut recol•locar en aquestes tasques. I si finalment cap d’aquestes recol•locacions no fos possible i se seguissin mantenint les necessitat de treballar els caps de setmana, potser caldria explorar la possibilitat econòmica de contractar algú per treballar només durant els caps de setmana i/o festius.

El que és realment greu en tot aquest afer, i fins i tot de dubtosa legalitat, és que la decisió hagi estat unilateral per part de l’Ajuntament. Com esmentàvem abans, en la comunicació es fa referència a tot un seguit d’articles de l’Estatut dels Treballadors i del Conveni Col•lectiu per avalar les modificacions. Però el que s’obliden de dir (ves quina casualitat!) és que qualsevol modificació que es vulgui fer sobre l’horari de treball ha de ser fruit d’una negociació i del pacte a què han d’arribar l’empresa, és a dir l’Ajuntament, i els treballadors, representats o bé pel comitè d’empresa o bé, en el cas que no n’hi hagués (com és el cas de Llagostera on el comitè d’empresa va dimitir en el seu dia) amb una representació dels treballadors. Però els seus drets han estat vulnerats i l’equip de govern, en aquest cas, ha actuat sense cap tarannà dialogant. 

No, no ens agraden les seves maneres. Es pot parlar de qualsevol cosa, negociar i arribar a acords. Segur que els treballadors afectats haguessin estat ben disposats a parlar del tema i de ben segur que s’hagués arribat a una solució consensuada. Perquè al final, són les dues parts les que s’han de posar d’acord, més enllà de les nostres pròpies consideracions. Aquesta manera de fer de l’equip de govern no ens agrada. En absolut.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada