dimecres, 15 d’abril de 2015

DEMANEM AL PLE DE L'AJUNTAMENT QUE LES ENTITATS LOCALS NO HAGIN DE PAGAR PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL•LACIONS MUNICIPALS

El grup municipal d’Alternativa per Llagostera ha presentat una moció al ple perquè l’Ajuntament faciliti que les entitats locals sense ànim de lucre organitzin activitats gratuïtes.La moció demana que es modifiquin els preus públics perquè les entitats locals no hagin de dipositar fiances (per la utilització de les instal·lacions municipals ni per la cessió de material) ni hagin d’assumir despeses de personal i lloguer d’equips, quan organitzin activitats gratuïtes.Actualment les entitats locals sense ànim de lucre han de dipositar una fiança (que oscil·la entre 25 i 500 €) per la utilització de les instal·lacions municipals adscrites a Cultura. Les ordenances també preveuen fiances per la cessió de material (cadafals, taules i cadires) de 50 a 200 €.Alternativa demana que totes les entitats en quedin exemptes, i no només els centres educatius públics, com passa ara. El grup també demana que en quedin exemptes totes aquelles activitats que siguin gratuïtes, i no només les que l’Alcalde consideri de “rellevant interès cultural o social”, prèvia sol·licitud.La normativa local també preveu el pagament d’unes quantitats en concepte de personal tècnic i/o consergeria (en el cas de la utilització del Teatre Casino Llagosterenc o del Teatre Casal Parroquial), o de lloguer de l’equip tècnic.David Parron, regidor d’ALL, considera que “Malgrat es tracti de fiances, i es retornin un cop comprovat l’estat de l’equipament, aquesta gestió apareix innecessària perquè normalment es fa un bon ús tant de les instal·lacions com del material, i les entitats mai han de respondre per desperfectes.”Afegeix el regidor que “malgrat es tracti de quantitats petites, aquestes despeses fan anar malament les entitats locals i perjudica la seva modesta economia, per això hem presentat aquesta moció i esperem que s’aprovi.”


Parron conclou que “des de l’Ajuntament s’hauria de fomentar l’associacionisme local, donar suport i facilitar l’organització d’activitats, més quan són gratuïtes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada