divendres, 20 de març de 2015

PROPOSEM A L'AJUNTAMENT DEMANAR LA MODIFICACIÓ DE L'IMPOST DE SOCIETATS, PER DEFENSAR LES ENTITATS LOCALS


El grup municipal d’Alternativa per Llagostera (ALL) s’ha fet ressò de la preocupació existent en les entitats del municipi al voltant de la nova Llei  de l’Impost sobre Societats i per això ha presentat una moció en què dóna suport a les entitats sense ànim de lucre davant la nova Llei.

La moció, que es debatrà en el proper ple municipal de dimecres  25 de març, insta al Govern espanyol a modificar la Llei de l’Impost de Societats per tal de simplificar les obligacions tributàries de les entitats sense ànim de lucre i recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració d’aquest impost per a aquestes. També s’insta a les administracions públiques a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions que reconegui el valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió i d’autoorganització de la ciutadania, activa, compromesa i participativa.  

Alternativa per Llagostera està compromesa amb el món associatiu  i per això, a banda de la moció, en els propers dies organitzarà una sessió informativa oberta a tothom, però dirigida sobretot a les entitats del municipi, on s’explicaran aquests canvis legislatius.  

La llei de l’Impost sobre Societats es va aprovar a finals de novembre (Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’ Impost de Societats) i va ser modificada a través del Reial Decret 1/2015 de 27 de febrer, i que ha introduït canvis respecte la llei anterior, aplicables des de l’1 de gener de 2015, entre els quals hi ha l’obligatorietat de presentar declaració per part de totes les entitats sense ànim de lucre que el seu volum d’ingressos superi els 50.000€ anuals o que tinguin activitat econòmica (venda de samarretes, roses, xandalls, realització de quines, venda loteria, ...), ja siguin de l’àmbit social, cultural, cívic, esportiu, de mares i pares, de veïns i veïnes, etc.

Això fa que, a la pràctica, gairebé totes les entitats sense ànim de lucre estiguin obligades a presentar l’ Impost de Societats, del qual fins ara estaven exemptes ja que l’anterior llei preveia tot un seguit d’excepcions a les quals es podien acollir la gran majoria d’elles. 

Per al portaveu del grup municipal d’ALL, David Parron, “Aquest canvi en la llei de l’Impost de Societats fa que les entitats afectades per aquest canvi estiguin obligades a presentar la declaració per totes les seves rendes, ja estiguin exemptes o no de tributar, cosa que els comportarà fer front a una gestió molt més complexa i feixuga, que es traduirà en despeses administratives molt superiors a les actuals, i que suposa una amenaça en tota regla a l’associacionisme a casa nostra”. 

A Llagostera existeix un teixit associatiu molt ampli que desenvolupa una funció importantíssima tant a nivell cultural com social o esportiu i que dinamitza en molts sentits la vida del poble, i amb aquestes mesures es persegueix únicament exercir un major control sobre elles i entorpir, una vegada més, la tasca del món associatiu, que tot sovint deixa en evidència l’Estat suplint les seves pròpies mancances” ha afegit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada