divendres, 3 d’octubre de 2014

ARRANJAMENT CARRERS PANEDES I CAMPRODON
Quan van finalitzar les obres de la variant, l’antiga carretera C65 va perdre la seva funció preferent de connexió de Girona amb la Costa Brava per convertir-se en un carrer més del poble. L’ aleshores govern de l’Entesa va centrar tots els seus esforços per aconseguir el seu arranjament amb la col·laboració necessària de la Generalitat de Catalunya i, després de fer diversos estudis, es va aprovar un primer projecte constructiu el juny de 2006.

Aquest projecte no incloïa la renovació de serveis que volia realitzar el consistori i no va tenir el seu vist i plau, ni tampoc no va convèncer l’esborrany de conveni que la Generalitat va fer per executar una rotonda a l’entrada del poble.   

Amb el canvi de govern (maig 2007), CiU i IxLL van assumir la responsabilitat de promoure aquest projecte, però no ha estat fins ara, set anys després, quan aquest tema ha arribat al ple municipal. En aquests set anys, els grups municipals d’ICV-EUiA primer, i d’Alternativa després, han presentat diverses mocions per desencallar aquesta actuació, i ara finalment celebrem que es tiri endavant.

El conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat preveu que l’actuació tingui un cost de 2,6 M d’€. L’aportació de la Generalitat serà de 1,3 M d’€. La resta va a càrrec del consistori. No cal dir que l’actual context econòmic aconsellaria una actuació rigorosa i responsable de l’equip de govern, però per contra:
  • El conveni no esmenta cap partida pressupostària ni aclareix la disponibilitat financera de la Generalitat.                        
  • Tot i l’aportació de la Generalitat, l’Ajuntament haurà de fer front a 1,3 M d’€, dels quals uns 400.000 € estaven previstos en el Pla de Barris. El conveni tampoc deixa clar si la subvenció del Pla de Barris és o no compatible amb aquest projecte. Si aquesta compatibilitat quedés garantida en el conveni, el cost per a l’Ajuntament seria d’uns  900.000 €)
  • El consistori també podria aprofitar una subvenció de 200.000 €, ja concedida, del PUOSC (inicialment prevista per l’any 2012 per a l’arranjament del carrer Fivaller). D’aquesta manera només necessitaríem uns 700.000 €.
  • En aquests set anys l’equip de govern no ha fet res perquè es pogués construir la rotonda a l’entrada del poble, ni tan sols ha parlat amb els promotors del sector SUD-11 perquè fessin el projecte i costegessin les obres.
  • Tampoc s’ha treballat en la prolongació del carrer Lacustaria fins la carretera, actuació que inicialment estava prevista en el Pla de Barris.

Tot aquest conjunt de motius ens van portar a abstenir-nos en l’aprovació d’aquest conveni signat entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

Aquest document va sortir publicat a "Informació municipal.Agost 2014"


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada