dimecres, 9 de maig de 2012

REVISIÓ DEL PADRÓ DE GUALS
En moments de dificultat econòmica com l’actual, l’austeritat, el rigor i la seriositat han d’estar més presents que mai en la gestió econòmica de l’Ajuntament. En la despesa s’ha de tenir molt encert a prioritzar, i en la recaptació s’han d’extremar les cauteles i les mesures perquè tothom col·labori en el sosteniment de les arques públiques. Ja fa temps que reclamem una revisió exhaustiva dels impostos i les taxes municipals perquè tinguin en compte la distinta capacitat econòmica de cada contribuent. Però també hem demanat que es revisin i s’actualitzin alguns padrons, perquè tots els veïns subjectes al pagament compleixin amb la seva obligació. Cal major control, fins i tot en aquells aspectes que aparentment semblen més intranscendents.

Un bon exemple el trobem en la taxa per l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres, popularment identificats amb “els guals permanents”. Al vostre carrer segur que podeu trobar alguna entrada sense gual. Només que hi hagi 100 entrades sense gual al poble (i posaríem la mà al foc que n’hi ha més), comptant 3 metres per cada entrada, l’Ajuntament deixa d’ingressar anualment 6.000 €. La injustícia no es comet pel fet d’haver de pagar aquesta taxa, sinó pel fet que no la paguin aquells que n’estan obligats mentre els altres ho fan religiosament. En aquest cas hi ha altres motius que també aconsellen la revisió del padró de guals, com són: la necessitat de noves places d’aparcament a la via pública, i disposar d’una senyalització en condicions.

En el primer cas, el govern de l’Entesa va modificar l’ordenança per permetre, a tots aquells que tenen gual, aparcar davant la seva entrada de garatge. Abans estava prohibit. Això permet a moltes famílies, que tenen més d’un vehicle, disposar d’una plaça d’aparcament davant de casa seva. Així es guanya un espai, sempre escàs, que d’altra manera no podria aprofitar ningú.

En el segon cas, l’Ajuntament ha aprovat recentment una nova ordenança municipal de circulació que només tindrà èxit en la seva aplicació si disposem d’una correcta senyalització. La substitució d’alguns guals que es troben en molt mal estat de conservació, que són pràcticament il·legibles o que no són oficials seria una bona mesura a implementar.

Disposem d’un cos de Policia Local que estan perfectament capacitats i que ens costa cada any uns 650.000 €. No creiem que sigui demanar gaire que se li atribueixi, entre d’altres tasques, la revisió i actualització del padró de guals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada